Casus rectus obliquus

Hepsini mSpy Halleder

Geçmiş zamanında öncesi. Şimdiki zaman. Güney kürtçede ağız dilinde bu önek kaybolmuşdur, bu merkez ve kuzey kürtçenin bazi şivelerinde de mevcutdur. Birinci tekil şahısda örnekler. Fiil kökleri çizgilidir:. Aynı durum "bê" fiilinde de vardır, bu kuraldışı fiil ise "biêe"den gelir.

Buyrum zamanı Kürtçede buyrum zamanı yalnızca "bi-" örneğinde bulunur. En başta bi- öneki gelir, sonra fiil kökü ve bir "e" soneki gelir. Burda "herin" "gitmek", başka zamanlarda kulanıliyor ve "werin" "gelmek" istisnalardır. Alt Kategorilerimiz. İlköğretim 1. Sınıf Eğitim Setleri İlköğretim 2.

Iphone 6 de whatsapp önizleme

Sınıf Eğitim Setleri İlköğretim 3. Sınıf Eğitim Setleri İlköğretim 4. Sınıf Eğitim Setleri Ortaokul 5. Sınıf Eğitim Setleri Ortaokul 6. Sınıf Eğitim Setleri Ortaokul 7. Sınıf Eğitim Setleri Ortaokul 8. Öne Çıkan Ürünler.

Ortaokul 8. Sınıf T. Geri Lise Eğitim Seti. Sınıf Eğitim Setleri Sınıf Eğitim Setleri. Lise Lise 9. Kürtçe Latin , Kiril ve Arap alfabeleriyle yazılır:.

Kürtçenin günümüze kadar gelen birçok eseri Arap harfleri temelli alfabeyle yazılmıştır. Klasik Kürt Edebiyatı şiirleri, divan , mevlid ve diğer birçok eserleri bu alfabeyle yazılmştır. Bu alfabe Arap alfabesine Farsça'daki پ p , چ ç , ژ j , گ g harfleriyle Kürtçeye has ڤ v harfinin eklenmesinden oluşur. Günümüzde Soranî lehçesi için kullanılan alfabede bu harflerin dışında ڕ rr , ڵ ll , ە e , ێ ê , ۆ o harfleri de eklenmiştir.

Arapça'daki ث se , ذ zel , ص sad , ض dad , ط tı , ظ zı harfleri ise Soranî alfabesinde bulunmaz. Bu alfabece karşılanan 31 sesten 8'i ünlü, 23'ü de ünsüzdür. Ünlüler a, e, ê, i, î, o, u, û' dir. Kürtçenin seslendirmesi yazılımla çoğu zaman aynı olan 31 harfinden, sekiz tane ünlü vardır a e ê i î o u û ve 23 ünsüz b c ç d f g h j k l m n p q r s ş t v w x y z. Alfabedeki 31 harfle yazılan seslerin dışında ç, k, p, t seslerinin sert ve yumuşak olmak üzere iki farklı telaffuzu vardır.

Latin-Kürtçe Alfabesini hazırlayan Celadet Ali Bedirhan da bu sesler arasındaki nüanslardan bahseder. Bunlar için alfabeye harf eklemek gerekmediği görüşündedir, fakat mesela x harfinin varyantı olan Arapça'daki gayn غ harfi gibi telaffuz edilen ses için Ẍẍ işaretini isteyenlerin kullanması için önerir [22] Bu tek başına bir harf olmayıp bir ses farkını göstermek için kullanılan bir işarettir. Soranî lehçesini yazmak için kullanılan Arap alfabesi temelli Kürtçe alfabede "rr" ڕ sesiyle birlikte "ll" ڵ sesi için de birer harf vardır.

Bu diller tahmin olarak aynı kökten doğmuştur ve zamanla ayrı gramer kurallarına sahip birer dil olmuşlardır. Örneğin Kürtçe'de bulununan "erillik-dişillik" tüm İranî dillerde yoktur.

Ücretsiz yazılım ile cep telefonu nasıl takip edilir

Kürtçede, Kurmanci ve Zazaca'da 3 cins casus vardır: eril masculin , dişi feminin , cinsiz neutre. Örnek olarak " ap Amca " ve " met hala " kelimelerini ele alalım. Bu isimler akraba ismi olduğu için ve isimleri alan kişilerin de cinsiyeti belli olduğu için, cinsiyet belirten ek, rahat ve kolay bir şekilde gelir. Dişillik feminin eki " a "dır, erillik masculin eki de " ê "dir. Akraba isimlerinin dışında, varlık ve kavram isimlerine de gelen ekler bu kurala uyar.

Telefon sapığı nasıl tespit edilir

Varlık ve kavramlar, Kürtlerin yaşayışına, edindikleri deneyimlere bağlantılı olarak varlıklara bakış açısına göre şekillenir. Buna bağlı olarak bazı varlık ve kavramlar, birtakım özelliklerine göre eril yani erkek olur, bazıları da dişil yani kadın olur.

İçindekiler

Bu özelliği size sunabilen iki farkl casus rectus obliquus yazlm daha var. iphone yazilim guncelleme nasil iptal edilir. sms ile casus program yükleme. facebook şifre kırma yüzde yüz. sms mesaj takip programi. casus rectus obliquus.

Poz burun ve mal ev isimlerini ele alırsak, burun Kürtçede erildir yani erkektir, buna bağlı olarak gelen ek " ê " olur. Ev kelimesi de dişildir yani kadındır, buna bağlı olarak gelen ek " a " olur. Arkadaş kelimesi "heval"dır.

Burada kelime oluşurken verilen anlam, kulağın eşeğe benzediğine göredir. Tavşanın kulakları eşeğin gibi sivrice ve uzun. Tavşanın kulağının eşeğe benzediği olma özelliğine bakılır ve isim ona göre şekillenir. Bu kelime Farsçada "xerguş" olarak geçer, "xer" Farsçada "eşek" ve "guş" "kulak" anlamındadır. Bu ekler, geldikleri kelimelere "sevecenlik ve küçültme" anlamı yüklerler. Uğur böceğinin sırtında noktalar vardır. Yani birden fazla nokta vardır. Bu kelimede de, gördüğümüz gibi, " xal " kelimesi iki defa tekrar edilmiştir. Sona gelen " ok " eki de, kelimeye sevecenlik ve küçültme katmıştır.

Farsçada buna "xanwade" söylenir, Farsçada da "xal" nokta anlamındadır. İrani dillerde kişi zamirlerinin bazı zamanlarda sözcük olarak birbirine benzemelerine rağmen gramer yardımınla ne kastedildiği anlaşılır. Kişi zamirlerinde Kurmancide ve Zazacada iki hâl mevcutken yalın hâl ve eğik hâl Soranide, Güney Kürtçede ve Farsçada İngilizcede gibi zamirler tek hâle düşmüştür. Farsçada ve Avestadaki uzun ā harfi Kürtçede a olarak ve kısa a' nın e olarak yansımasına dikkat edilmeli örnek: Far.

Avestada u ve v arasında ayrım yapılmıyor, yani tvəm zamiri tuəm seslendirilişi tuım olarak da değerlendirilebilir. Çoğu İrani dillerdeki gibi Kürtçede sahiplik şekli bir izafe ekleme sistemi yardımıyla kurulur.

Güney Kürtçede kişi zamirleriyle birlikte izafe şekli yoktur. Örneğin Kurmancideki mala min "benim evim" Güney Kürtçede aynı şekilde mevcut değildir, direk malim evim denir, -im adıl görevi yapan sonek kullanılır. İzafe için örnekler:. Kürtçede 14 değişik zaman vardır. Burada aşağıda lafı geçecek olan erjative ye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kürtçede Gramerler

Güney kürtçede ağız dilinde bu önek kaybolmuştur, bu merkez ve kuzey kürtçenin bazi şivelerinde de mevcuttur. Aynı durum "bê" fiilinde de vardır, bu kuraldışı fiil ise "bihêe"den gelir. Kürtçede buyrum zamanı yalnızca "bi-" örneğinde bulunur. En başta bi- öneki gelir, sonra fiil kökü ve bir "e" soneki gelir. Kuzey Kürtçe ergatif eş işlevsel [34] [35] sistemine sahip olan az sayıda dilden biridir.

Menuyê navigasyoni

Bu da şu anlamına gelir: Geçmiş zamanda bir fiile "bir şey" lafı koyulabiliyorsa, o fiildeki zamirler ters olur. Erkek kuzuların isimleri Kürtçede 4 yaşına kadar 4 kez değişiyor. Birinci yıl "berx", ikinci yıl "kavir", üçüncü yıl "hogeç", dördüncü yıl "maz ve beran " olur. Koç ismi "Maz" ve "Mazman" şeklinde değişir. Hatta Kürtçede süpürgenin yirminin üzerinde adı vardır.

Bazi örnekler; gêzik, gêzî, havlêk, kinoşe, melkes, sivnik, sizik. Bu kelime Türkçeye hakaret unsuru olarak geçmiştir.